Ce tip de inteligenţă are copilul meu?

Încă din primii ani de viaţă, părinţii observă că fiecare copil are abilităţi şi interese unice. Un copil poate să iubească dansul, altul animalele, muzică sau matematică.
Aceasta este frumusețea ființelor umane, suntem creaturi atât de interesante şi diferite, fiecare persoană având o alcătuire intelectuală diferită. Cadrele didactice şi mediul familial pot juca un rol important în identificarea şi dezvoltarea acestor tipuri de inteligente cu scopul de a eficientiza procesul de predare şi învăţare.
Howard Gardner susţine că toate fiinţele umane au inteligenţa multiplă. Teoria Inteligentelor Multiple (Gardner, 1993) afirma existenţa unui profil cognitiv unic și extrem de complex, alcătuit din cel puțin opt tipuri de inteligență.

1. Inteligența lingvistică

Este reprezentată de abilitatea de a învăţa limbi străine şi de a folosi eficient limbajul. Copiii care poseda acest tip de inteligenta prefera să citească, să scrie, să povestească (Gardner, 2006).

2. Inteligența logico-matematică

Presupune capacitatea de a elabora raţionamente, de a recunoaşte şi folosi scheme şi relaţii abstracte. Persoanele de acest tip prefera numerele, formulele, conceptele matematice.

3. Inteligența spaţială

Se referă la abilitatea de reprezentare spațial-vizuală. persoanele care au acest tip de inteligență dând dovadă de o memorie vizuală bună și orientare în spațiu. Este specifică persoanelor care preferă să deseneze, construiască, să învețe utilizând imagini.

4. Inteligența muzicală

Presupune capacitatea de recunoaștere a liniilor melodice, a sunetelor, copiii cu acest tip de inteligență având capacitatea de a utiliza un instrument muzică sau de a reproduce folosind muzica.

5. Inteligența chinestezică

Se referă la abilitatea mentală de a coordona mișcările corpului, persoanele care au inteligență chinestezică demonstrând abilități de manevrare de obiecte, activităţi practice, mișcare.

6. Inteligența naturalistă

Este tipul de inteligență la persoanele care au o legătură strânsă cu natura. Copiii cu acest tip de inteligență interacționează foarte ușor cu creaturile vii și demonstrează atenție sporită față de animale și plante.

7. Inteligența interpersonală

Reprezintă capacitatea de a rezolva probleme prin schimbul de idei cu alte persoane. Copiii care demonstrează acest tip de inteligență inițiază, organizează jocuri care implică și alți colegi.

8. Inteligența intrapersonală

Este acel tip de inteligență dominată de o capacitate ridicată de autocunoaștere. Copiii cu acest tip de inteligență sunt în căutarea cunoaşterii de sine având în centrul universului lor înțelegerea emoțiilor.

Alina Ivan, psiholog

Contact

Nume
Nume
Nume
Prenume
Termeni și condiții